LAIMĖK

KASDIEN

PO ORBIT LAGAMINĄ

Reklaminės akcijos „ORBIT Laikas suspindėti 2019“ TAISYKLĖS

 1. Reklaminės akcijos „ORBIT Laikas suspindėti 2019“ produktų platintojas yra UAB „Mars Lietuva“, įmonės kodas 111446581, registruota adresu Statybininkų g. 2, p. d. 14, Gargždai, Lietuva.
 2. „ORBIT Laikas suspindėti 2019“ – tai reklaminė akcija (toliau – Reklaminė akcija), kurią koordinuoja UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, registruota adresu Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, Lietuva, toliau – Vykdytojas.
 3. Reklaminės akcijos teritorija – tai bet koks mažmeninės prekybos taškas Lietuvos Respublikoje, kuriame prekiaujama Reklaminėje akcijoje dalyvaujančiais produktais.
 4. Reklaminė akcija prasideda 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvoje laikotarpis, per kurį galima dalyvauti Reklaminėje akcijoje įsigijus du bet kurios kramtomosios gumos ORBIT dešimties gabalėlių pakuotes arba vieną ORBIT buteliuką arba ORBIT maišelį ir užpildžius registracijos formą prasideda 2019 m. rugpjūčio 1 d. 00.01 ir baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. 23.59.
 5. Siekiant dalyvauti Reklaminėje akcijoje įsigyjamų produktų ORBIT skaičius neribojamas.
 6. Dalyvauti Reklaminėje akcijoje galima tik akcijos laikotarpiu įsigijus produktų ORBIT ir užpildžius specialią registracijos formą tinklalapyje www.orbitakcija.lt. Prieš ar po Taisyklių 4 punkte nurodyto Reklaminės akcijos laikotarpio įsigyti produktai ORBIT Reklaminėje akcijoje nedalyvauja.
 7. Reklaminės akcijos dalyvių amžius neribojamas. Jei Reklaminės akcijos dalyvis yra nepilnametis asmuo, registracijos formą užpildyti ir nepilnamečio duomenis pateikti gali tik to asmens tėvai, įtėviai ar globėjai, kurie išlieka atsakingi už tokių duomenų teikimą. Būtinas įstatyminio atstovo išreikštas sutikimas dalyvauti Reklaminėje akcijoje.Reklaminės akcijos dalyvis privalo pateikti įstatyminio atstovo sutikimą, nuskenuotą raštišką įstatyminio atstovo sutikimą su dalyvavimu Reklaminėje akcijoje ar aiškią jo nuotrauką nusiųsdamas adresu loterijos@groupidea.lt – ne vėliau kaip dalyvavimo Reklaminėje akcijoje metu. Tuomet sutikimo originalas Vykdytojo adresu bus nusiųstas paštu arba kurjerių paštu Reklaminės akcijos dalyvio sąskaita. Įstatyminio atstovo sutikimo forma yra Taisyklių 1 priedas. Įstatyminio atstovo sutikimo pateikimo data negali būti vėlesnė už registravimosi dalyvauti Reklaminėje akcijoje datą. Tai yra būtina sąlyga, kad pirmiau nurodytame sutikimo tekste savo elektroninio pašto adresą nurodytų įstatyminis atstovas. Reklaminės akcijos organizatorius pasilieka sau teisę patikrinti pirmiau pateikto sutikimo teisingumą ir tikslumą.
 8. Norėdami dalyvauti Reklaminėje akcijoje ir įgyti galimybę laimėti prizus, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje mažmeninės prekybos vietoje įsigykite du bet kurios kramtomosios gumos ORBIT dešimties gabalėlių pakuotes arba vieną ORBIT buteliuką arba ORBIT maišelį ir užregistruokite pirkimo čekį užpildydami registracijos formą tinklalapyje (registracija iki nurodyto laikotarpio arba jam pasibaigus bus laikoma negaliojančia ir nesuteikiančia teisės pretenduoti į Reklaminės akcijos prizus). Registracijos formoje nurodykite reklaminės akcijos dalyvio vardą, pavardę, pirkimo čekio numerį, miestą, telefono numerį, lytį ir el. pašto adresą. Registracija tinklalapyje www.orbitakcija.lt yra nemokama. Išsaugokite pirkimo kvitą – tai bus jūsų produkto ORBIT įsigijimo įrodymas. Laimėjimo atveju Reklaminės akcijos Vykdytojas su laimėtojais susisieks el. paštu, kad galėtų įteikti prizus. Užpildydamas registracijos formą, Reklaminės akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už teisingos ir tikslios informacijos ir asmens duomenų pateikimą.
 9. Dalyvaudami Reklaminėje akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis, jūs sutinkate su minėtų duomenų naudojimu šiose taisyklėse nustatytais tikslais ir tvarka. Jei nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami pirmiau nurodytu būdu, prašome jų neteikti.
 10. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes renkame, kaip nurodyta šiame dokumente. Toliau paaiškinta, kokiu tikslu renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
 11. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Mars Lietuva“, įmonės kodas 111446581, registruota adresu Statybininkų g. 2, p. d. 14, Gargždai, Lietuva.
 12. Duomenų tvarkytojas yra UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, registruota adresu Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, Lietuva.
 13. Registruodamiesi į Reklaminę akciją pateikiate mums šiuos savo duomenis: dalyvio vardą, pavardę, pirkimo čekio numerį, miestą, telefono numerį, lytį ir el. pašto adresą bei sutinkate su mūsų atliekamu jūsų duomenų tvarkymu kaip nurodyta. Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis, nepateikite duomenų arba prašykite nutraukti duomenų tvarkymą; gali būti, kad tokiu atveju nebegalėsite toliau dalyvauti Reklaminėje akcijoje.
 14. Reklaminės akcijos dalyvių asmens duomenys teikiami jų laisva valia, tačiau būtini norint prisijungti prie Reklaminės akcijos, įskaitant visų pirma Prizų įteikimą. Asmens duomenų teikimas nėra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas. Asmens duomenų teikimas nėra sutarties sudarymo sąlyga, o asmuo, kurio duomenys susiję su jais, neprivalo jų pateikti. Asmens duomenų nepateikimo pasekmės gali būti tai, kad nebus galimybės dalyvauti Reklaminėje akcijoje, įteikti Prizo arba nagrinėti skundo.
 15. Laimėtojo atrankos tikslais pateiktus jūsų asmens duomenis naudosime informuodami laimėtojus, tinklalapyje viešai paskelbdami laimėtojo vardą ir pavardę bei laimėjusio pirkimo čekio numerį , taip pat norėdami susisiekti su jumis, įskaitant atsakymus į jūsų užklausas, pastabas. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi jūsų sutikimu.Sutinkamai su Taisyklėmis ir nuostatais bei visuotinai taikomais šios srities įstatymais asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
  a) Reklaminės akcijos dalyvio dalyvavimas Reklaminėje akcijoje ir Reklaminės akcijos vykdymas (remiantis išreikštu sutikimu tvarkyti asmens duomenis – BDAR 6.1 straipsnio a punktas);
  b) bendravimas su Reklaminės akcijos dalyviais, įskaitant Prizo įteikimą, t.y. vardas ir pavardė, adresas – gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas, el. pašto adresas ir telefono numeris (remiantis išreikštu sutikimu tvarkyti asmens duomenų – BDAR 6.1 straipsnio a punktas);
  c) skundo nagrinėjimas (pagrįsta duomenų valdytojui nustatytos teisinės prievolės vykdymu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
  d) reikšti ieškinius arba nuo jų gintis (remiantis teisėtu duomenų valdytojo interesu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
  e) mokesčių apskaitos prievolės vykdymas, pagrįsta duomenų valdytojui nustatytos teisinės prievolės vykdymu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
 16. Visus jūsų asmens duomenis šiose taisyklėse nurodytais tikslais tvarkome ir saugome ne ilgiau nei būtina. Reklaminės akcijos organizavimui ir vykdymui būtinus duomenis tvarkome ir saugome iki tol, kol dalyvaujate Reklaminėje akcijoje ir vieną mėnesį nuo Reklaminės akcijos pabaigos. Laimėtojų asmens duomenis saugome 10 metų. Visus tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis tvarkome ir saugome trejus metus nuo Reklaminės akcijos pabaigos, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.Kitais tikslais naudojamų duomenų saugojimo laikotarpis yra toks:
  a) skundo pareiškėjų pateiktų duomenų – iki skundo išnagrinėjimo;
  b) su Reklaminės akcijos Prizo patvirtinimu susijusių laimėtojo duomenų ir su jais susijusių skundų dokumentų – 10 metų nuo Prizo įteikimo dienos, gynybos nuo galimų ieškinių tikslu;
  c) Prizo išdavimo patvirtinimo – siekiant taisyklėse numatyta tvarka atlikti galimą mokesčių auditą – 5 (penkeri) metai skaičiuojant nuo metų, einančių po tų metų, kuriais buvo įteiktas Prizas, pradžios.
 17. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie padėtų mums organizuoti ir vykdyti žaidimus ir akcijas bei administruoti šį tinklalapį. Šie asmenys – tai duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir t.t. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kad būtų užtikrintas žaidimo ir akcijos laimėtojų atrankos skaidrumas. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms institucijoms tais atvejais, kai tai aiškiai numato įstatymai.
 18. Dalyviai turi teisę:
  1. susipažinti su savo duomenų turiniu ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas;
  2. ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
  3. nesutikti su duomenų tvarkymu;
  4. perduoti duomenis;
  5. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuris neturės įtakos sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui;
  6. pateikti skundą (duomenų apsaugos institucijos pavadinimas) dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų.
 19. Duomenų tvarkymui taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
 20. Mes imamės būtinų techninių ir organizacinių priemonių siekdami užtikrinti, kad visi duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų bei visų kitų neteisėto tvarkymo formų.
 21. Reklaminės akcijos prizinį fondą sudaro:
  1. 31 ORBIT lagaminai. Vertė – 470,90 Eur su PVM.
 22. Vienas asmuo registravęsis vieną kartą gali laimėti tik vieną prizą, tačiau jis gali registruotis daug kartų, kiekvieną kartą pirkdamas produktus ORBIT ir registruodamas naują pirkimo čekį ir taip padidindamas savo tikimybę laimėti.
  1. Jei Reklaminės akcijos dalyvis, siekdamas padidinti savo tikimybę laimėti, keletą kartų bandys užregistruoti vieną ir tą patį pirkimo čekį, Reklaminės akcijos Organizatorius turi teisę atšaukti šias registracijas Reklaminės akcijos dalyviui nepranešdamas apie pirkimo čekio numerio unikalumą ir taip užtikrinant, kad Reklaminės akcija būtų vykdoma remiantis lygių galimybių ir sąžiningo dalyvavimo principais.
  2. Pirkimo čekyje turi būti aiškiai ir įskaitomai nurodytas Reklaminėje akcijoje dalyvaujančio produkto pavadinimas. Jei pirkimo čekyje pateikta informacija yra neišsami, kad gautumėte Prizą, būtina pateikti griežtos atskaitomybės pirkimo čekį su jame aiškiai nurodytu Reklaminio produkto pavadinimu ir kitoje čekio pusėje nurodytu produkto pavadinimu kartu su pardavėjo parašu ir parašo transkripcija (iššifravimu).
 23. Visiems Reklaminės akcijos dalyviams, kurie užregistravo pirkimo čekius nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 00.01 iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 23.59, šiose taisyklėse nustatyta tvarka prizinis fondas bus išdalintas šiais etapais:
  1. kiekvieną dieną nuo rugpjūčio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. kiekvienos dienos ORBIT lagamino laimėtojai bus atrinkti atsitiktine tvarka ir paskelbti viešai; savaitgaliais atrinkti produktų laimėtojai bus paskelbti pirmadieniais.
  2. Visi Reklaminės akcijos laimėtojai bus atrinkti atsitiktine tvarka, kompiuterių programoje iš visų iki nurodytos datos gautų registracijų atsitiktine tvarka išrenkant laimėtoją.
  3. Visi už laimėtus prizus laimėtojams priklausančius mokėti mokesčius sumoką Reklaminės akcijos Vykdytojas UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, registruota adresu Jogailos g. 4, LT-01402 Vilnius, Lietuva.
 24. Visi vardai ir laimėjusiųjų pirkimo čekių numeriai nuo 2019 m. rugpjūčio 2 d. iki 2019 m. rugsėjo 1 d. bus viešai paskelbti tinklalapyje www.orbitakcija.lt.
  1. Dalyvaudami Reklaminėje akcijoje dalyviai sutinka, kad Reklaminės akcijos Organizatorius ir Vykdytojas naudos jų duomenis atrenkant laimėtojus ir viešai paskelbiant juos tinklalapyje www.orbitakcija.lt.
 25. Reklaminės akcijos Vykdytojas UAB „Big Idea LT“ visus prizus įteiks savo biure, esančiame Jogailos g., LT-01402 Vilnius, el. paštas loterijos@groupidea.lt arba jie bus laimėtojams išsiųsti sutartu adresu. Laimėtojai galės atsiimti savo prizus pateikę asmens tapatybės dokumentą ir prekių pirkimo čekį.
  1. Pirkimo čekyje turi būti nurodyta tokia informacija: Reklaminėje akcijoje dalyvaujančio produkto pavadinimas, atitinkamas pirkimo čekio numeris, kuris turi atitikti užregistruoto pardavimo čekio numerį ir pirkimo laikotarpis, kuris turi būti nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., kaip numatyta šiose taisyklėse.
  2. Jei Reklaminės akcijos laimėtojas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę ir produkto įsigijimą, kaip numatyta šiose taisyklėse, arba jei šiose dokumentuose pateikta informacija neatitinka laimėtojo registracijos formoje nurodytos informacijos, Prizas įteiktas nebus.
  3. Jei Reklaminėje akcijoje užregistruoto pirkimo čekio numeris nesutampa su atsiimant prizą pateikto pirkimo čekio numeriu, pavyzdžiui, skiriasi simbolių derinys ar tvarka, pirkimo čekio numerio simbolių skaičius, yra papildomų simbolių arba kai kurie simboliai buvo pakeisti panašiais simboliais ir dėl to Reklaminės akcijos Organizatoriui kylą įtarimas dėl bandymo sukčiauti, Organizatorius pasilieka teisę prizo neįteikti.
  4. Į grynuosius pinigus prizai nekeičiami.
  5. Jei laimėtojas nepareiškia noro atsiimti prizo iki 2019 m. rugsėjo 30 d., jis netenka teisės į prizą.
 26. Laimėtojams įteikiant Prizus, Reklaminės akcijos laimėtojai ir Reklaminės akcijos Vykdytojas pasirašo prizo perdavimo ir priėmimo aktą. Pasirašę prizo perdavimo ir priėmimo aktą, laimėtojai Reklaminės akcijos netenka teisės Organizatoriui reikšti pretenzijų dėl prizo.
 27. Reklaminės akcijos Organizatorius neatsako už galimas prizų laimėtojų išlaidas ir nuostolius, kuriuos jie gali patirti naudodamiesi prizais.
 28. Reklaminės akcijos dalyvis turi teisę iki 2019 m. rugsėjo 15 d. pareikšti pretenzijas dėl Reklaminės akcijos eigos, UAB „Big Idea LT“ pateikdamas raštišką pareiškimą adresu Jogailos g., LT-01402 Vilnius. Visi prašymai bus išnagrinėti ir per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dalyviui bus pateiktas atsakymas.
 29. Reklaminėje akcijoje negali dalyvauti UAB „Big Idea LT“ ir „Mars Lietuva“ bendrovių darbuotojai ir jų šeimų nariai. Jei pažeidžiama ši sąlyga ir Reklaminės akcijos laimėtoju tampa neturintis teisės joje dalyvauti asmuo, prizas išlieka sprendimus dėl Reklaminės akcijos priimančio asmens UAB „Mars Lietuva“ nuosavybe.

Reklaminės akcijos taisyklės skelbiamos tinklalapyje www.orbitakcija.lt.